Bơm chìm nước thải có khớp nối nhanh


Đặc trưng của Bơm chìm nước thải có khớp nối nhanh

Với thiết kế đơn giản và thuận tiện, có thể dễ dàng kết nối hay tháo dời máy bơm với thanh dẫn để phục vụ cho nhu cầu sử dụng, sửa chữa, bảo trì. Các công nhân không còn cần phải đi xuống bể tự hoại để bảo trì, điều đó không những đảm bảo an toàn cho người lao động và còn tiết kiệm thời gian.

Ứng dụng của Bơm chìm nước thải có khớp nối nhanh TOS

Ứng dụng trong chăn nuôi và thoát nước thải bể tự hoại; hệ thống cống rãnh, căn hộ, tòa nhà và hệ thống xử lý nước thải tầng hầm; công nghiệp sản xuất da, lông thú; nhà máy sản xuất sắt thép; các ứng dụng thoát nước thải khác.

ASIA AUTOMATIC PUMP CO.,LTD ( EVERGUSH PUMP,TAIWAN )
Headquarters: No.20 Yong Chun St.,Siaogang Dist.,Kaohsiung,81266,Taiwan
TEL: +886-7-8717895(Export Division-EX.203/317) FAX: +886-7-8716779 / +886-7-861-8701
Email: evergush@outlook.com
Copyright@Asia Automatic Pump Co.,Ltd.All rights reserved. Powered by WWT